Wij werk(t)en o.a. voor;

Bokschoten Sleepdienst

Bomert WaterSport, Giethoorn

Camping de Wieden, Belt Schutsloot

Friesland Boten

Gemeente Loosdrecht

Gemeente Schiermonnikoog

Griendhandel van Aalsburg

Haitsma Beton B.V.

Hengelsportfederatie Groningen Drente

Heuvelman Ibis

HSV Brunssum

HSV Strijthagen

Interboat Holland

Jachtservice Breukelen

Jachthaven Wetterwille, Loosdrecht

Jachthaven het Anker

Pattje Waterhuizen Shipbuilders

Plassenschap Loosdrecht e.o.

Scheepsbouw van der Werf Drachten

Vereniging Jachthaven It Skipjagersgat Westergeest

Watersport dorado de Otter, Loosdrecht

diverse aanemers en particulieren

 

Cabomba bestrijden

(De NieuwsSter, weekblad voor Wijdemeren nr. 1043) 

Het burgerinitiatief Cabombabestrijding Loosdrecht

In de Raaisloot werd weer een stap verder gegaan dan het handmatig harken, omdat het om een veel groter stuk van 3000 m2 gaat. Er zijn drie verschillende methoden gehanteerd. In de eerste plaats bij de ondiepe zijkanten van de sloot met de harkboot, met hark aan de voorzijde, die de cabomba achterwaarts door de bodem trekt, omhooghaalt, en daarna handmatig op de kant wordt gegooid. In de tweede plaats op langere trajecten met de harkboot (hark aan achterzijde), gevolgd door de veegboot, die de drijvende cabomba bij elkaar veegt. En in de derde plaats zijn er de trajecten, waar Natuurmonumenten geen planten met wortel en al wil verwijderen, en waar alleen de maaiverzamelboot de cabombabladeren verwijdert.

Voorlopig lijkt de methode, waar de veegboot achter de harkboot aangaat het meest effectief en efficiënt. Er was ook een zeer goede samenwerking tussen de twee ondernemers uit Groningen en het Gooi, het Plassenschap, het Burgerinitiatief en de bewoners wonende aan de Raaisloot. Het merendeel van de omwonenden is zeer positief over de nu gekozen aanpak. Het burgerinitiatief hoopt dat deze proef zal leiden tot een grondige aanpak voor heel Loosdrecht op de meest efficiënte manier, waarbij ondernemers, overheid en bewoners optimaal samenwerken.

 


 Waterplanten algemeen

 “Sterkleon heeft bij ons in de haven alle waterplanten gewied. Nu de onderwaterbegroeiing met wortel en al verwijderd is, hopen we dat ze niet meteen terugkomt. Het is voor ons dus een duurzamere optie dan maaien. Tegelijkertijd zijn de boxen gelijkgemaakt door de bagger op de ondergrond te verdelen. Onze haven ligt er daardoor onder water weer piekfijn bij, we hebben een betere kennis gekregen van de dieptes in de haven en onze ligplaatshouders kunnen volgende zomer zonder problemen gebruik maken van hun box,”

(Mieke Vleugels, directeur Jachthaven Wetterwille, Loosdrecht)

 Jachthaven Wetterwille voert al meer dan 15 jaar de Blauwe Vlag en kreeg 5 Gouden Ankers van The Yacht Harbour Association, de hoogst mogelijke onderscheiding binnen dit internationale keurmerk voor jachthavens.