varen Anna 6 Emden (D) 11-01-2015

 • Noorderklip 50 x 8

  Vanaf Emden gereed gemaakt voor transport, ontmanteld in Groningen (spudpalen, dagverblijf, masten en diversen, gesloopt in Kootstertille door opdrachtgever.

 • Cote Aranza 81,65 x 13,21

  Werkzaamheden; Voorbereiding voor zeesleep Rotterdam-Harlingen (sjorren deklasten w.o. kraan, vastzetten schroefas en roer, arrangeren slepers en agenten.

 • Cote Aranza

  Assistentie verwijderen dekhuis (75T), ballasten ivm. doorvaart vaste bruggen PM-kanaal, Harlingen-Kootstertille, gesloopt door opdrachtgever.

 • transport drijvende leiding 800 mtr.

  Assistentie tijdens het transport van een mantelbuis van 800 mtr over het Wad t.b.v. windmolenpark op de Noordzee.

 • aanvoer rijshout

  Assistentie op de Waddenzee bij het transport van rijshout wat nodig is voor het onderhoud van de rijzendammen.

 • transport beunschip

  van Gent (B) naar Papenburg (D) diverse werkzaamheden w.o. transport voorbereiding, ballasten ivm doorvaart hoogte.

 • Koppelpontons

  Transport van Groningen naar Sliedrecht

 • Kolenbunker RWE-centrale

  Transport van Waterhuizen naar Eemshaven

 • 2 Pontons voor Besixs

  Transport van Waterhuizen naar Moerbrugge (Belgie) in opdracht van de werf

 • Louissa Elena 89.9 x 14,50

  werkzaamheden, casco transport van Emden naar werf Waterhuizen, verzorgen slepers, loodsen, vergunningen en bemiddeling. Nog niet gesloopt.

 • Sunrise 76 x 11,90

  Werkzaamheden;Transport voorbereiding Gravendeel-Harlingen (over Noordzee), Lemmer-Kootstertille. Arrangeren survey

 • Sunrise

  Na afleveren uitbouw hoofdmotor daarna direct gesloopt door opdrachtgever

 • Sirius 60 x 9.8

  Voor opdrachtgever; arrangeren transport Bolnes-Werkendam-Lemmer-Kootstertille.

 • Sirius

  Aftoppen ivm doorvaarthoogte A'dam-Rijnkanaal (verwijderen masten, schoorsteen, e.d.), ballasten, div werkzaamheden, uitbouwen hoofdmotor ca. 10 T

 • Ponton Hergen

  Transport Waterhuizen naar Bremen (Duitsland) in opdracht van Thieling Gmbh.

 • Meerstad arken I

  Assistentie bij het transport van 7 arken voor een wonen op het water project in Groningen.

 • Meerstad arken II

  Speciaal van dit transport werd een documentaire gemaakt voor de serie "Huge Moves". o.a. te zien op Discovery, Channel5, NDR, e.a.

 • div.

  "Áls het drijft kunnen wij het verplaatsen". is het motto van Bokschoten Sleepdienst. Bokschoten Sleepdienst is een van onze opdrachtgevers, daarnaast proberen wij daar waar mogelijk het materieel van Bokschoten in te zetten.