VCA VOL

Bij het werk met verhoogd risico op lichamelijk letsel en verantwoordelijkheid voor eigen veiligheid en veiligheid voor anderen moet men in het bezit zijn van een geldig VCA VOL certificaat (leidinggevende functie of hoofdaannemer).

Tijdens al onze activiteiten/werkzaamheden zorgen wij ervoor dat tenminste 1 persoon deze certificering heeft.Indien noodzakelijk of gewenst kunnen wij bemiddelen in personen met andere (van toepassing zijnde) certificaten.

 

VCA V.O.L.

Examendatum: 24-10-2012 Vervaldatum:24-10-2022
305371.00296096  Koninklijke PBNA B.V.